Khoan cắt bê tông tại TP Vinh, Nghệ An - Chuyên nghiệp, giá rẻ